Belova, O. 2008. Lithuanian Summaries. Baltic Forestry, 14 (1): 93-96

 • Danusevičius, D. 2008. Gautų vidurūšiniu kryžminimu paprastosios pušies hibridų gyvybingumas. Baltic Forestry, 14(1): 2-6.
 • Stankevičienė, D., Kasparavičius, J., Rudawska, M. ir Iwanski. M. 2008. Ektomikorizinių grybų tyrimai 50 metų am·iaus pušynų paviršiniame ir apatiniame dirvožemio sluoksniuose.
 • Baltic Forestry, 14(1): 7-15.
 • Drenkhan, T., Hanso, S. ir Hanso, M. 2008. Šaknų apdorojimo Phlebiopsis gigantea prieš šakninę pintį Heterobasidion spp. rezultatai Estijoje. Baltic Forestry, 14(1): 16-25.
 • Cedro, A. ir Lamentowicz, M. 2008. Paprastosios pušies dendroekologija Šiaurės Lenkijos aukštapelkės durpyne per paskutinį šimtmetį: žmogaus poveikis ir hidrologiniai pokyčiai.Baltic Forestry, 14(1): 26-33.
 • Läänelaid, A., Sohar, K. ir Meikar, T. 2008. Ąžuolų, augančių ąžuolyne Saarema saloje Estijoje, esama būklė ir chronologija.Baltic Forestry, 14(1):34-42.
 • Baltrušaitis, A. 2008. Pjūklo geležtės nudilimo modeliavimas įpjovoje spygliuočių pjautinųjų rąstų pjovimo metu. Baltic Forestry, 14(1): 43-48.
 • Nawrot, M., Pazdrowski, W. ir Szymañski, M. 2008. Europinio maumedžio (Larix decidua Mill.) kamienų balanos ir branduolinės medienos dalies radialinis ir ašinis kintamumas. Baltic Forestry, 14 (1): 49-56.
 • Soo, T. ir Meikar, T. 2008. Aukštasis miškinikystės mokslas Estiojoje ir Latvijoje iki 1920 metų. Baltic Forestry, 14 (1): 57-64.
 • Brukas, V. ir Churski, M. 2008. Intensyvios miškų mokslų studijos ir jų internacionalizavimas Baltijos jūros regione.Baltic Forestry, 14 (1): 65-73.
 • Kawata, Y., Ozolinš, J. ir Andersone-Lilley, Ž. 2008. Latvijos medžiojamųjų gyvūnų populiacinių rodiklių analizė. Baltic Forestry, 14 (1): 74-84.
 • Gerasimov, Y. ir Karjalainen, T. 2008. Aprūpinimo mediena išvystymo ir tobulinimo programa šiaurės vakarų Ruijoje, pagrįsta SWOT (SSGG) analize.Baltic Forestry, 14 (1): 85- .